psychologie

Psychologie is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het innerlijke leven en het gedrag van mensen. Een klinisch psycholoog gebruikt psychologische kennis om mensen te helpen met psychosociale en gezondheidsproblemen. Hij heeft een universitair masterdiploma.

psychiatrie

Psychiatrie is een medisch specialisme gericht op diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden, uitgeoefend door een psychiater. Deze volgde een basisopleiding als arts gevolgd door een specialisatie tot psychiater.

De diagnose gebeurt vooral door gesprekken. Het kan ook nodig zijn om met de huisarts samen te werken en enkele onderzoeken te plannen. De psychiater geeft uitleg over het ziektebeeld en de mogelijke behandelingen. De psychiatrische behandeling kan bestaan uit psychotherapie, medicatie of een combinatie van beiden.

psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode waarbij ruimte wordt geboden waarin men kan leren omgaan met psychische klachten. Dit zoeken is een proces dat voor iedereen anders verloopt. Via gesprekken maken we samen een probleemanalyse van de klachten en maken we afspraken omtrent de te bereiken doelen.

Psychotherapie kan worden aangeboden door psychologen en psychiaters indien ze een bijkomende therapeutische opleiding hebben gevolgd.

Er bestaan verschillende psychotherapeutische methodes. Elk van deze methoden heeft een andere invalshoek. In onze groepspraktijk bieden we gedragstherapie en cliëntgerichte experiëntiële therapie aan. In de Gedragstherapie werken we concreet met problemen in gedrag, gedachten en gevoelens, en de manier waarop deze elkaar beïnvloeden. We gebruiken hierbij technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie en uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Cognitieve gedragstherapie leert je op een andere manier over je problemen denken om zo tot oplossingen te komen. ACT focust op het leren accepteren van storende gedachten en gevoelens, eerder dan ze te bestrijden, om dan met psychologische flexibiliteit verder door het leven te gaan.

In de Cliëntgerichte Experiëntiële Psychotherapie is het uitgangspunt hoe mensen zelf tegen hun klachten aankijken. Welke betekenis ze eraan geven binnen de context van hun sociale relaties, levensgeschiedenis en toekomstverwachting. Ze worden op een nietdirectieve manier geholpen om hun problemen beter te begrijpen, ook op een gevoelsmatig niveau. Op die manier kan er verandering komen en verschijnen terug keuzemogelijkheden.