werking

Alivio is een groepspraktijk voor psychologie en psychiatrie, gelegen in het centrum van Kontich. Jongeren (+16 jaar) en volwassenen kunnen hier terecht op eigen initiatief of na doorverwijzing.

We bieden een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen die worstelen met levensvragen, psychische symptomen en /of psychiatrische ziekte.

ALIVIO (M):
VERLICHTING, OPLUCHTING, VERADEMING
VAN DALE, 2009

» zie ook psychologie , psychiatrie en psychotherapie

psychologie

» zie ook verloop van de behandeling

Psychologie is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het innerlijke leven en het gedrag van mensen. Een klinisch psycholoog gebruikt psychologische kennis om mensen te helpen met psychosociale en gezondheidsproblemen. Hij heeft een universitair masterdiploma.

psychiatrie

Psychiatrie is een medisch specialisme gericht op diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden, uitgeoefend door een psychiater. Deze volgde een basisopleiding als arts gevolgd door een specialisatie tot psychiater.

De diagnose gebeurt vooral door gesprekken. Het kan ook nodig zijn om met de huisarts samen te werken en enkele onderzoeken te plannen. De psychiater geeft uitleg over het ziektebeeld en de mogelijke behandelingen. De psychiatrische behandeling kan bestaan uit psychotherapie, medicatie of een combinatie van beiden.

psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode waarbij ruimte wordt geboden waarin men kan leren omgaan met psychische klachten. Dit zoeken is een proces dat voor iedereen anders verloopt. Via gesprekken maken we samen een probleemanalyse van de klachten en maken we afspraken omtrent de te bereiken doelen.

Psychotherapie kan worden aangeboden door psychologen en psychiaters indien ze een bijkomende therapeutische opleiding hebben gevolgd.

Er bestaan verschillende psychotherapeutische methodes. Elk van deze methoden heeft een andere invalshoek. In onze groepspraktijk bieden we gedragstherapie en cliëntgerichte experiëntiële therapie aan. In de Gedragstherapie werken we concreet met problemen in gedrag, gedachten en gevoelens, en de manier waarop deze elkaar beïnvloeden. We gebruiken hierbij technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie en uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Cognitieve gedragstherapie leert je op een andere manier over je problemen denken om zo tot oplossingen te komen. ACT focust op het leren accepteren van storende gedachten en gevoelens, eerder dan ze te bestrijden, om dan met psychologische flexibiliteit verder door het leven te gaan.

In de Cliëntgerichte Experiëntiële Psychotherapie is het uitgangspunt hoe mensen zelf tegen hun klachten aankijken. Welke betekenis ze eraan geven binnen de context van hun sociale relaties, levensgeschiedenis en toekomstverwachting. Ze worden op een nietdirectieve manier geholpen om hun problemen beter te begrijpen, ook op een gevoelsmatig niveau. Op die manier kan er verandering komen en verschijnen terug keuzemogelijkheden.

verloop van de behandeling

de eerste afspraak


In het kennismakingsgesprek wordt ruimte gemaakt voor het onderzoeken van uw klachten en hulpvraag. Eventueel kan contact opgenomen worden met de doorverwijzers of vorige hulpverleners. Vervolgens wordt in samenspraak een verder behandelplan opgesteld. Elke therapie verloopt op maat van de patiënt en kan zolang duren als nodig en gewenst is. Het afronden van de behandeling gebeurt steeds in overleg.


ⓘ De therapeut is gebonden aan het beroepsgeheim en de deontologische code.

wat heb je nodig?

Je brengt steeds je identiteitskaart mee. Indien je beschikt over het volgende dan kan je dit best ook meebrengen:

 • verwijsbrief
 • eerdere verslagen
 • medicatieschema

≫ Benieuwd? Ontmoet ons team

team

dr. ward verbruggen

» Maak een afspraak

psychiater-psychotherapeut
opleiding:

 • Psychiater (KUL 1988)
 • Gedragstherapeut
bijzondere interesses:
 • angststoornissen
 • stemmingsstoornissen
 • psychotische stoornissen

ⓘ Rolstoeltoegankelijke ruimte beschikbaar op vraag

Daarnaast werkzaam in Psychiatrisch Centrum Multiversum Campus Mortsel

RIZIVnr: 1-16190-16-780

bea van coppenolle

» Maak een afspraak

psycholoog-psychotherapeut
opleiding:

 • Klinisch psycholoog (KUL 1995)
 • Clientgerichte therapeut (FMS 1999)
bijzondere interesses:
 • aanpassingsproblemen
 • zingevingsvragen
 • traumaverwerking

Daarnaast werkzaam in het CGG Waas en Dender te Sint-Niklaas

Erkenningsnr psychologencommissie:
722104599

agnes van nimmen

» Maak een afspraak

psycholoog-psychotherapeut
opleiding:

 • Klinisch psycholoog (VUB 2007)
 • Acceptance and Commitment therapy
 • Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie
bijzondere interesses:
 • AD(H)D
 • autisme en aanverwante ontwikkelingsstoornissen
 • arbeidsrehabilitatie

Daarnaast werkzaam in Gespecialiseerd Team Bemiddeling

Erkenningsnr psychologencommissie:
742107243

hanne verelst

» Maak een afspraak

psycholoog-psychotherapeut
opleiding:

 • Klinisch psycholoog (VUB 2019)
 • Gedragstherapeut (KUL, in opleiding)
bijzondere interesses:
 • aanpassingsproblemen
 • angst- en stemmingsstoornissen
 • psychosegevoeligheid

Daarnaast werkzaam in Psychiatrisch Centrum Multiversum Campus Mortsel

Erkenningsnr psychologencommissie:
962123913

myriam bertels

» Maak een afspraak

ergo/creatief therapeut
opleiding:

 • ergo/ creatieve therapie (SHIPMB Gent 1980)
 • omgaan met stemmen horen (Utrecht 2021)
bijzondere interesses:
 • psychosegevoeligheid
 • omgaan met stemmen horen

Jaren ervaring in Psychiatrisch Centrum Multiversum, campus Mortsel

Bezieler .In-Spraak, zie website:

www.inspraak.be info@in-spraak.be

els knoops

» Maak een afspraak

psycholoog-psychotherapeut
opleiding:

 • Klinische Psycholoog (UGent 2024)
 • Oplossingsgerichte cognitieve en systemische Therapie (Korzybski, 2021)
 • Mindfullness (Leven in de Maalstroom, 2019)
bijzondere interesses:
 • Psychologische flexibiliteit vergroten
 • Verminderen van zelfkritiek en schaamte (Compassion Focused)

Daarnaast werkzaam in Woonzorgcentrum Het Hof te Sint-Niklaas

Erkenningsnr psychologencommissie:
862141697

praktisch

locatie


Alivio
Nieuwstraat 25
2550 Kontich

Het verkeersplan in Kontich is recent gewijzigd. Volg deze routeplanner routeplanner

een afspraak maken

U kan telefonisch of per email een afspraak maken voor een consultatie.

Dr. Ward Verbruggen
 03 457 80 98 (bellen na 19u)
 ward.verbruggen@alivio.be

Bea Van Coppenolle
 03 218 43 36
 bea.van.coppenolle@alivio.be

Agnes Van Nimmen
 0488 40 80 10 (bellen na 18u)
 agnes.van.nimmen@alivio.be

Hanne Verelst
 0456 25 18 76
 hanne.verelst@alivio.be

Myriam Bertels
0476 73 07 19
myriam.bertels@alivio.be

Els Knoops
0456 79 30 22
els.knoops@alivio.be

HIER vindt u een overzicht terug van de consultatieuren van onze medewerkers.

annulatie

Bij gebrek aan tijdige annulatie zullen we een consultatie aanrekenen.

tarieven

Een consultatie bij de psycholoog duurt ongeveer 45 minuten en kost € 65. Neemt een consulatie meer tijd in beslag (bv koppelgesprek) dan wordt dit op voorhand besproken en zal het tarief in verhouding staan t.o.v. de werkduur.

Voor een consultatie bij de psychiater gelden de officiële RIZIVtarieven. Je brengt 80€ mee en je krijgt een groot deel terugbetaald via de mutualiteit, afhankelijk van je social statuut. Breng zeker steeds je identiteitskaart mee naar de consultatie